Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης

Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή απεξάρτηση από τρίτες χώρες και η αναγκαιότητα αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος οδήγησαν την Ευρώπη στην έκδοση της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ περί ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Η Χώρα μας, ως όφειλε απέναντι στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως απέναντι στους Πολίτες της, εναρμόνισε την εθνική μας νομοθεσία με την Κοινοτική Οδηγία, σύμφωνα με τον Νόμο 3661/2008. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του Νόμου υπήρξε η έκδοση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Φ.Ε.Κ.407/9.4.2010) και το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθόριζε τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος των Ενεργειακών Επιθεωρητών των Κτηρίων. Στην ενεργειακή επιθεώρηση ο μελετητής αξιολογεί την εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών υψηλής απόδοσης στο υπό μελέτη κτήριο,προκειμένου να καθορίσει κατά περίπτωση την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και να μπορέσει να τη βελτιώσει.

Περιπτώσεις που απαιτείται ενεργειακό πιστοποιητικό

Νέα και ριζικά ανακαινισμένα κτίρια: Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου. Υφιστάμενα κτίρια: Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για κάθε πώληση – αγορά ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση, αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου. Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον“

Ενεργειακή επιθεώρηση

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη:

  • ΑΦΜ , ΔΟΥ ιδιοκτήτη
  • Έγγραφα δήλωσης από το κτηματολόγιο ( αν έχει δηλωθεί )
  • Οικοδομική άδεια( Αν έχει εκδοθεί πριν τις 14/3/1983 είναι μη απαιτούμενη.Αν έχει γίνει ανέγερση μετά το 1983 απαιτείται οικοδομική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο νομιμοποίησης.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Συμβόλαιο ακινήτου
  • Μελέτη θερμομόνωσης ( αν έχει γίνει )
  • Φύλλο συντήρησης λέβητα ( αν υφίσταται λέβητας )
  • Λογαριασμός ΔΕΗ
  • Έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών κλιματισμού ( αν διαθέτονται )

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *