Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Η εταιρεία Climagas δραστηριοποιείται στην πώληση προϊόντων και μέσω διαδικτύου (e-shop).
Κύριο και πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η γνωστοποίηση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής προς όλους τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος της και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και αγορά των προϊόντων.